Informacje o spółce

W DOEKO GROUP Sp. z o. o. zajmujemy się projektami związanymi ze zwiększeniem wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wspieramy Projekty mające na celu inwestycje w produkcję i dystrybucję energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych. Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój Gospodarki Niskoemisyjnej.

Firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. składa się z doświadczonych profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie dotacyjnym
i technicznym z zakresu inwestycji w projekty Odnawialnych Źródeł Energii

Obszarem działalności spółki jest kompleksowa obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), firm z sektora MŚP, oraz osób fizycznych uwzględniająca pozyskiwanie finansowania na planowane inwestycje. Ofertę w tym zakresie uzupełnia przygotowanie struktury transakcji, biznes planów, planów funkcjonalno – użytkowych.

Oferta dla JST

OZE dla mieszkańców Gminy

OZE dla mieszkańców Gminy

Projekty własne urzędu gminy

Projekty własne urzędu gminy

Wymiana oświetlenia na LED

Wymiana oświetlenia na LED