W DOEKO GROUP Sp. z o. o. zajmujemy się projektami związanymi ze zwiększeniem wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wspieramy Projekty mające na celu inwestycje w produkcję i dystrybucję energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych. Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój Gospodarki Niskoemisyjnej.

Firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. składa się z doświadczonych profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie dotacyjnym
i technicznym z zakresu inwestycji w projekty Odnawialnych Źródeł Energii

Obszarem działalności spółki jest kompleksowa obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), firm z sektora MŚP, oraz osób fizycznych uwzględniająca pozyskiwanie finansowania na planowane inwestycje. Ofertę w tym zakresie uzupełnia przygotowanie struktury transakcji, biznes planów, planów funkcjonalno – użytkowych.

 

Zespół Inspektorów Terenowych

DOEKO GROUP w swoim zapleczu technicznym posiada kadrę inspektorów terenowych realizujących inspekcje terenowe na terenie całej Polski.

Nasi Inspektorzy Terenowi to doświadczone grupa współpracowników realizująca inspekcje terenowe od wielu lat.

Trzon zespołu stanowi grupa 7 inspektorów,  a w zależności od potrzeb dedykujemy do danego projektu dodatkowe zasoby kadrowe.

Zespół inspektorów stanowią osoby pracujący w branży OZE od wielu lat, posiadający dyplomy, certyfikaty – byli monterzy instalacji OZE, osoby z wykształceniem wyższym technicznym, a także posiadający uprawnienie inspektora nadzoru budowlanego czy uprawnienia SEP.

Inspektorzy współpracujący z DOEKO GROUP zrealizowali już ponad 10.000 inspekcji terenowych w ramach projektów realizowanych w kilkudziesięciu gminach.

 

Zespół Inspektorów Terenowych = DOŚWIADCZONA EKIPA