INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA

  • kompleksowa weryfikacja stanu oświetlenia (zewnętrznego oraz wewnętrznego)

Badanie polega na inwentaryzacji oświetlenia wszelkich obiektów których prawnym właścicielem, zarządcą jest Gmina. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie obszary niezbędne do prawidłowego zarządzania mieniem gminnym (własność, ekologia, ekonomia, struktura, jakość, zalecenia, stan obecny)