Informacje o spółce

W DOEKO GROUP Sp. z o. o. zajmujemy się projektami związanymi ze zwiększeniem wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wspieramy Projekty mające na celu inwestycje w produkcję i dystrybucję energii uzyskanej ze Źródeł Odnawialnych. Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój Gospodarki Niskoemisyjnej.

Firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. składa się z doświadczonych profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie dotacyjnymi technicznym z zakresu inwestycji w projekty Odnawialnych Źródeł Energii.

Obszarem działalności spółki są Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz średnie i duże  przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją Projektów poprawiających efektywność energetyczną, wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na LED, zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym oraz opracowywanie dokumentów strategicznych z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej.