Dlaczego dostałem ten newsletter?
Otrzymała Pani / Pan ten newsletter ze względu na to, że wyraził(a) Pani / Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DOEKO Group na cele marketingowe.

Skąd DOEKO ma moje dane osobowe?
Pani / Pana dane osobowe uzyskaliśmy od bezpośrednio od Pani / Pana, w trakcie zawierania i realizacji umowy zawartej między DOEKO a Panią / Panem.

Jakimi danymi osobowymi dysponuje DOEKO Group sp. z o.o.?
Imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail, adres zamieszkania.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4a/49, 31-231 Kraków, e-mail biuro@doekogroup.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane na cele marketingowe.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą przetwarzania jest Pani / Pana zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czy moje dane osobowe są przekazywane dalej?
Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych pracowników naszych kontrahentów dalej. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce np. w sytuacji potrzeby konsultacji z fachowym podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz DOEKO – księgowym, doradcą podatkowym, adwokatem lub radcą prawnym.

Jak długo będą przechowywane dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Zazwyczaj jest to dziesięć lat, ale w niektórych sytuacjach okres ten może być krótszy lub dłuższy.

Jakie są moje prawa?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani /Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda, może ją Pani / Pan w dowolnym momencie i w dowolnej formie wycofać.