PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FANPAGE’U:

Integralną częścią formularza jest dostępna za pośrednictwem Strony NOTA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – https://doekogroup.pl/rodo-np/

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 regulują regulaminy dostępne za pośrednictwem portalu Facebook. DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym administratorem udostępnionych jej przez Państwa za pośrednictwem Fanpage’a danych, należy jednak pamiętać, że informacje o tym czy i w jaki sposób osoba mająca styczność z Fanpagem jest przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc., a przetwarzanie to może mieć miejsce poza granicami EOG.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych przez Facebook, Inc. znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/policy.php Facebook, Inc. wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z Państwa, jako osobami korzystającymi z FANPAGE’A danymi osobowymi.

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły Fanpage lub publikowane na nim treści. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek konkretnych ustawień prywatności na portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/checkup/?source=settings_and_privacy) nam udostępnili, tj. np. imię i nazwisko, nazwę Użytkownika i udostępnione za pośrednictwem jego profilu dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezalogowanych na Facebooku przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

Źródłem danych osobowych zalogowanych użytkowników Fanpage są oni sami jak i portal Facebook (w zakresie założonego profilu).

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu korzystania z FANPAGE’A i zawartych na nim treści o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym celem budowania wizerunku marki, nawiązania pozytywnych relacji z naszymi Klientami i sympatykami marki, a także celem umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na szeroko rozumianym marketingu usług Administratora, w tym budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi sympatykami.

Przetwarzanie dotyczące konkretnych zalogowanych użytkowników Fanpage’a ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z Fanpage’em, wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu na Facebooku lub jego usunięcia.

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies (w tym statystyki) mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie, na co Administrator nie ma wpływu. Korzystanie z plików cookies może być jednak sterowane przez osoby, których dane są przetwarzane poprzez właściwe ich preferencją ustawienie przeglądarek internetowych, z których korzystają.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub Administratora) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z FANPAGE’A przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Administrator powołując się na swój uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Korzystanie z Fanpage, w tym udostępnianie za pośrednictwem Facebooka danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z Fanpage’a osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności.