PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UZYSKANYCH WSKUTEK SKORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE https://doekogroup.pl/kontakt/ :

Integralną częścią formularza jest dostępna za pośrednictwem Strony NOTA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – www.doekogroup.pl/rodo-np

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z Państwa, jako osobami korzystającymi z formularza kontaktowego danymi osobowymi.

Wskutek skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek uzupełnienia formularza) sami nam udostępnili, tj. imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu. DOEKO podczas korzystania z formularza kontaktowego nie prosi Państwa o podanie innych danych osobowych. Niezależnie od tego przetwarzamy pliki cookies – regulacje w tym zakresie dostępne są w oddzielnym dostępnym na stronie dokumencie – polityce plików cookies.

Po skorzystaniu z formularza kontaktowego dochodzi do realizacji korespondencji mailowej – w tym zakresie aktualne są informacje zawarte w dokumencie: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM MAILA – www.doekogroup.pl/rodo-np1

Korzystanie z formularza kontaktowego (poczty elektronicznej), a więc udostępnianie za jego pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z maila osoby. Obsługa Klienta może, ale nie musi wiązać się z korzystanie z formularza kontaktowego.