OFERTA SKIEROWANA DO JST W CELU ZWERYFIKOWANIA ORAZ ZWYMIAROWANIA MOŻLIWOŚCI BUDOWY OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Doświadczenie DOEKO Group w zakresie doradztwa technicznego dla JST:

 • zrealizowane ponad 40 tys. inspekcji technicznych budowy instalacji OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne) dla gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznych oraz budownictwa sakralnego;
 • pozyskane dofinansowanie na budowę ponad 20 tys. instalacji OZE dla budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej;
 • DOEKO Group to niezależny podmiot, który przeprowadził postępowania przetargowe na ponad 500 mln złotych na budowę instalacji OZE w kilkudziesięciu postępowaniach przetargowych;

ZAKRES ANALIZY TECHNICZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

 • Weryfikacja możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub gruntu (kWp)
 • Prognoza ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez możliwą do zainstalowania instalację, w rozbiciu na poszczególne miesiące bądź rocznie (kWh/rok)
 • Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego wykorzystującego generowaną energię elektryczną na potrzeby własne
 • Wytyczne dot. ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny poziomej
 • Indywidualna analiza zacieniania powierzchni dedykowanej do posadowienia instalacji, wytwarzana przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne oraz określenie wpływu zacienienia na zmniejszenie uzysku energii
 • Określenie technicznych wymogów dotyczących doboru właściwych komponentów instalacji
 • Określenie wytycznych dotyczących montażu modułów oraz inwerterów
 • Określenie wytycznych dotyczących wykonania instalacji po stronie stałonapięciowej oraz wykonania okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego
 • Wykonanie wizualizacji instalacji
 • Oszacowanie kosztów inwestycji
 • Opracowanie indywidualnego raportu po inspekcji technicznej
 • Opis stanu istniejącego budynku
 • Szacunkowa charakterystyka energetyczna budynku w stanie istniejącym
 • Proponowany zakres modernizacji systemu grzewczego i cwu oraz prac termomodernizacyjnych
 • Określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych
 • Określenie szacunkowych oszczędności energii po modernizacji
 • Dobór pompy ciepła wraz z wyceną inwestycji
 • Podsumowanie (rekomendowanie działania, spodziewane efekty)

ZAKRES ANALIZY TECHNICZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – POMPA CIEPŁA

W celu omówienia oferty współpracy skontaktuj się z nami