DOŚWIADCZENIE DOEKO GROUP:

 • null
  Zrealizowane ponad 40 tys. inspekcji technicznych budowy instalacji OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą) dla gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznych oraz budownictwa sakralnego.
 • null
  Pozyskane dofinansowanie na budowę ponad 20 tys. instalacji OZE dla budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
 • null
  DOEKO Group to niezależny podmiot, który przeprowadził postępowania przetargowe przekraczające kwotę pół miliarda zł na budowę instalacji OZE w kilkudziesięciu postępowaniach przetargowych.
 • null
  Ekspercka wiedza nt. społeczności energetycznych m.in. Klastrów Energii, wprowadzenia definicji PROSUMENTA WIRTUALNEGO I PRSUMENTA ZBIOROWEGO – współpraca DOEKO z Ministerstwem Rozwoju i Technologii nt. wdrożenia do polskiej legislacji instrumentu wirtualnego prosumenta i prosumenta zbiorowego oraz ich funkcjonowania.
 • null
  Koordynator i członek kilkudziesięciu Klastrów Energii .

INFORMACJE DLA GMIN PROCES DZIAŁANIA REALIZACJI PROJEKTU

timeline_pre_loader

Przygotowanie założeń projektu, regulaminów naboru beneficjentów docelowych, uchwał RD/RM, oszacowanie wartości projektu, oszacowanie wskaźników rezultatu niezbędnych do skutecznego pozyskania dofinansowania / wsparcia

Stworzenie infolinii w całym Procesie Projektu do obsługi mieszkańców – pytania i odpowiedzi nt. spotkań informacyjnych, konkursu, dofinansowania, umów, kwestii technicznych, organizacyjnych.

Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy – indywidualne spotkania z mieszkańcami, przygotowanie materiałów informacyjnych, opracowanie materiałów graficznych – strona WWW, social media

Nabór ankiet/deklaracji do uczestnictwa w Projekcie

Wykonanie inspekcji technicznych dla zgłoszonych gospodarstw domowych

Wykonanie inspekcji technicznych dla Budynków Użyteczności Publicznych

Przygotowanie indywidualnych raportów po inspekcji technicznej

Przygotowanie organizacyjno-prawne projektu

 1. Umowy cywilno-prawne Beneficjent (JST) -> beneficjenci docelowi (mieszkańcy)
 2. Wsparcie w procesie

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej

Opracowanie wniosku o dofinansowanie

Pomoc organizacyjna, techniczna oraz prawna w przeprowadzeniu
postępowania przetargowego – kompleksowo od początku do końca

Nadzór inwestorski

Zarządzanie Projektem

Rozliczenie Projektu

Jesteś pracownikiem Gminy i potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania dla mieszkańców ?

Wypełnij formularz lub zadzwoń

+ tel. 533 353 790