OFERUJEMY PEŁNE WSPARCIE MERYTORYCZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ FORMALNO-PRAWNE
W STWORZENIU ORAZ WDROŻENIU KONCEPCJI KLASTRA ENERGII

Czym jest KLASTER ENERGII

KLASTER ENERGII W PODSTAWOWYM UJĘCIU TO POROZUMIENIE DZIAŁAJĄCYCH LOKALNIE
PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM, KONSUMPCJĄ, MAGAZYNOWANIEM
I SPRZEDAŻĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA, CHŁODU ORAZ PALIW. ​

CELEM KLASTRA JEST BILANSOWANIE ENERGII POPRZEZ JEJ WYTWARZANIE Z OZE
I ZRÓWNOWAŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA JEGO CZŁONKÓW

KLASTRY ENERGII POWSTAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM
W CELU OGRANICZANIA KOSZTÓW ZA ENERGIĘ
ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI OZE.​

KORZYŚCI DLA JST

 • null
  Rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów
 • null
  Dedykowane finansowania dla Klastrów w Nowej Perspektywie ​
 • null
  Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie klastra
  (Gminy) wielkoskalowych i prosumenckich
 • null
  Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • null
  Przychody z podatków od inwestycji

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ​

 • null
  Pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego na realizację
  inwestycji w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej
  przedsiębiorstw
 • null
  Wzrost samowystarczalności energetycznej, w tym zwiększenie
  udziału energii z OZE
 • null
  Wdrożenie modeli biznesowych i informatycznych odpowiadających
  za wytwarzanie i dystrybucję energii z OZE
 • null
  Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  dzięki możliwości zakupu energii pochodzacej z OZE poprzez
  dedykowane narzedzia zakupowe – Power Purchase Agreement

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

 • null
  Możliwość budowy instalacji OZE ze wsparciem dotacyjnym
  (magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
 • null
  Mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz cieplną​
 • null
  Przydomowe magazyny energii
 • null
  Odkup energii pochodzącej z OZE na preferencyjnych stawkach
 • null
  Realizacja inwestycji zwizanych z poprawą efektywności energetycznej budownictwa jedno i wielorodzinnego
 • null
  Prosument Zbiorowy – możliwość budowy instalacji PV na budynkach wielorodzinnych (wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych)
 • null
  Rozwój elektromobilności

Gminy koordynowane przez DOEKO Group w ramach Klastrów Energii

mapa_fresh

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG
OBJĘTYCH OFERTĄ:

ETAP I – POWOŁANIE KLASTRA:

 1. OPRACOWANIE POROZUMIENIA CYWILNOPRAWNEGO O POWOŁANIU KLASTRA ENERGII – zgodnego z aktualną ustawą o OZE oraz Prawem Energetycznym dla Lidera Klastra czyli JST wybranego przez Grupę Założycielską (Gminy zakładające Klaster), obejmująca m.in.:
  • Opracowanie Regulaminu Klastra,
  • Opracowanie Regulaminu Finansowego Klastra,
  • Określenie Funkcji Członków Klastra,
  • Określenie schematu organizacyjnego przyjmowania nowych członków Klastra z wyszczególnieniem ich
   kompetencji.
 2. PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ FUNKCJONOWANIA KLASTRA ENERGII w oparciu o istniejące dokumenty budowy gospodarki
  niskoemisyjnej (pone, pgn, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i innych),
 3. ANALIZA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO KLASTAR ENERGII w kontekście możliwych inwestycji mało i wielkoskalowych
 4. ANALIZA SPECYFICZNYCH DLA OBSZARU PODMIOTÓW pod kątem rozwoju w obszarze OZE oraz Gospodarki Niskoemisyjnej
  w Klastrze

ETAP II – OPRACOWANIE DOKUMETÓW STRATEGICZNYCH:

 1. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU KLASTRA
 2. OPRACOWANIE REGULAMINU KLASTRA
  • określenie docelowego modelu funkcjonowania klastra
 3. OPRACOWANIE BILANSU ENERGETYCZNEGO KLASTRA, obejmujący zakres:
  • Zapotrzebowania na energię elektryczną
  • Zapotrzebowanie w energię cieplną
  • Proporcji produkcji energii
  • Obliczenie Profilu Energetycznego Klastra
  • Zestawienie inwestycji – energia elektryczna JST
  • Zestawienie inwestycji – energia elektryczna prosument
  • Zestawienie inwestycji – energia cieplna
 4. PRZYGOTOWANIE DODATKOWYCH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POWOŁANIEM I FUNKCJONOWANIEM
  KLASTRA ENERGII:

ETAP III – NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM KLASTRA ORAZ REALIZACJA CELÓW INWESTYCYJNYCH, ORGANIZACYJNYCH ORAZ EDUKACYJNYCH – KOORDYNACJA KLASTRA

ETAP IV – STWORZENIE RAM PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH DLA WYBRANEJ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNEJ DEDYKOWANEJ DLA OBSZARU DZIAŁALNOŚCI KLASTRA ENERGII (OSE, SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA, INNE) ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYTWARZANIE / DYSTRYBUCJĘ / OBRÓT / AGREGACJĘ / MAGAZYNOWANIE ENERGII

DOKEO oferuje pełne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, technicznej,
inwestycyjnej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Klastra Energii.

Kontakt dla Gmin w celu stworzenia nowej koncepcji klastra energii

Wypełnij formularz lub zadzwoń

+ tel. 533 353 790