Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne to organizacje, których celem jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i/lub cieplnej. Oparte są one na dobrowolnym i otwartym uczestnictwie. W ramach spółdzielni energetycznej, członkowie mogą generować energię
z odnawialnych źródeł, takich jak panele fotowoltaiczne, biogazownie lub turbiny wiatrowe, a następnie obracać nią między sobą w opłacalnym systemie rozliczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie jednostkowego kosztu energii elektrycznej. Dodatkowo zwiększony udział OZE w miksie energetycznym przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.

Członkowie

 • null

  Gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub obszar nie większy niż 3 tego rodzaju gminy, bezpośrednio sąsiadujące ze sobą. Podmiot zainteresowany dołączeniem do SE musi być położony w stosunku niewielkiej odległości od pozostałych.

OBSZAR DZIAŁALNOSCI

 • null

  Obszar działalności odpowiada obszarowi działań jednego OSD

Kto może przystąpić

 • null

  Osoby prawne, osoby fizyczne

Wymagania

 • null

  Uzyskana energia pokrywa min 40% zapotrzebowania spółdzielni i jej członków do 31 grudnia 2025 r. po tym terminie min 70% zapotrzebowania

Liczba uczestników

 • null

  Od 3 członków lub min. 10 jeżeli członkami są również osoby fizyczne

Łączna moc

 • null

  Łączna zainstalowana moc instalacji OZE nie przekracza 10 MW

Dzięki specjalnemu modelowi rozliczania i bilansowania nadwyżka energii wyprodukowanej w spółdzielni może zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej,
a następnie odebrana na korzystnych warunkach. Organizacja może odebrać 60% przekazanej energii w ciągu 12 miesięcy od jej przekazania. Pozostałe 40% energii zostaje przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty dystrybucyjnej, co oznacza, że spółdzielnia nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dystrybuowaniem energii.

Korzyści

Zrzesza lokalną społeczność

Tworzy lokalny łańcuch/ obieg wartości

Wykorzystuje lokalny potencjał OZE

Zapewnia tańszą energię elektryczną

Wspiera bezpieczeństwo energetyczne

Umożliwia pozyskanie dotacji do budowy OZE

Mapa

Procesy

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające szczegółowy opis procesów związanych ze Spółdzielniami Energetycznymi.

Założenie SE

Przejęcie/Przekazanie SE

Przystąpienie JST do SE

Kontakt

12 340 90 06