Zielono-niebieska infrastruktura

 • DOEKO Group oferuje usługi dla samorządów, w obliczu zmieniającego się klimatu, które wykazują aktywność w tworzeniu coraz większej ilości elementów zielono-niebieskiej infrastruktury dążąc do osiągnięcia stabilności ekologicznej Gminy, a w tym gospodarowania wodami opadowymi.

   

  Realizacja zadań w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury dotyczy zarówno Samorządu, jak również mieszkańców Gmin. Poniżej przedstawiamy możliwe rozwiązania w ramach zadań własnych Gminy i pomocy dla mieszkańców (właścicieli gospodarstw domowych).

   

  Dzięki zaangażowaniu Gminy – w przygotowanie projektu parasolowego – mieszkańcy mogą skorzystać z preferencyjnych form finansowania (umarzalnej pożyczki) oraz dotacji do realizacji inwestycji w swoich gospodarstwach domowych m.in. tworząc przydomowe zbiorniki do magazynowania deszczówki czy skrzynki rozsączające.

I ETAP

Przygotowanie lub weryfikacja istniejących dokumentów dot. planowanej inwestycji przekazanych przez JST:

 1. Lokalizacja
 2. Przeznaczenie
 3. Powierzchnia / kubatura
 4. Zakres rekreacyjny przedsięwzięcia
 5. Opis przedsięwzięcia
 6. Posiadana dokumentacja
II ETAP
 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej – projekt budowlany, kosztorys inwestorski, niezbędna dokumentacja techniczna
 2. Przygotowanie harmonogramu niezbędnych pozwoleń i decyzji, w tym:
  • Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zgodę do właściwych organów ochrony przyrody – jeżeli wymagane 
III ETAP

Weryfikacja dokumentów strategicznych, planistycznych pod kątem planowanego zakresu inwestycji.

IV ETAP

Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

V ETAP

Pomoc w wyłonieniu generalnego wykonawcy w ramach PZP.

VI ETAP

Nadzór inwestorski.

VII ETAP

Rozliczenie inwestycji.

I ETAP
 1. Przygotowanie harmonogramu naboru beneficjentów docelowych oraz planu realizacji inwestycji
 2. Opracowanie regulaminu naboru mieszkańców do Projektu
 3. Opracowanie deklaracji uczestnictwa
 4. Opracowanie umowy użyczenia części nieruchomości
 5. Edukacja ekologiczna
II ETAP
 1. Weryfikacja zgłoszonych deklaracji
 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 3. Przygotowanie harmonogramu niezbędnych pozwoleń i decyzji, w tym:
  • Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zgodę do właściwych organów ochrony przyrody – jeżeli wymagane 
III ETAP

Weryfikacja dokumentów strategicznych, planistycznych pod kątem planowanego zakresu inwestycji.

IV ETAP

Opracowanie wniosku o dofinansowanie.

Przykłady dobrych praktyk pochodzą z katalogu zielono – niebieskiej infrastruktury wykonanego dla miasta Bydgoszczy. 

Źródło katalogu: MWiK Bydgoszcz
Link do katalogu: Katalog zielono – niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania
Autorzy katalogu: Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o.

Masz pytania? Zostaw swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy.